Nobel Sport (Vectan)

Sakab är nöjda och stolta över det avtal man slutit med Nobel Sport. Avtalet innebär att Sakab är svensk generalagent för Nobel Sports sortiment.

I Nobel Sports sortiment finns kanske världens bästa krut, Vectan.
Vectan krutet är kändt för sin jämna förbränning och höga kvalitet.

2018-01-01 16:44