Sakab Expanderar

SAKAB SWEDEN

(Stålrings Ammunition Konsult AB) förstärker bolaget med att förvärva Vintrosa Jakt & Skytte AB i Vintrosa. Detta i ett led för att skapa både större och betydande relationer till både privat kunder & återförsäljare.

Sakab ser en ökande efterfrågan både från återförsäljare och skytteklubbar kunder men även från privata kunder som önskar personligt besök.

Tidigare ägaren av Vintrosa Jakt & Skytte (Patrik Nilsson) följer med som anställd i överlåtelsen och kommer att arbeta som ute säljare åt Sakab!  Med utgångspunkt från Örebro och med hela Sverige som arbetsplats. 

Förvärvet kommer att ske i sin helhet 2021-03-01

VD har ordet.

Vårt fokus som långsiktiga ägare är att kontinuerligt och målmedvetet arbeta med förbättringar av vårt bolags konkurrenskraft. Att Sakab fortfarande växer genom egna agenturer är glädjande men innebär samtidigt nya utmaningar inom inköp och logistik där ökad lagereffektivitet är ett prioriterat område.

Sakab har haft en stabil orderingång trots Coronan, och pandemin har än så länge haft en begränsad inverkan på affärerna. Livet går vidare och personalen på Sakab arbetar intensivt med verksamheten så att bolaget fortsätter att fungera fint framåt även om vi kommer ha Coronasituationen en längre tid.

Sakab kommer att följa sin bolags strategi samtidigt som vi anpassar våra planer för genomförande till en ständig föränderlig marknadssituation, Jag är övertygad om att Sakab förblir väl positionerat för att fortsätta skapa värde.

Jag och min personal på Sakab önskar Patrik Nilsson hjärtligt välkommen.

Tommarp mars 2021
Rickard Stålring VD

2021-03-01 18:12