Har Ni problem med ert vapen?
Sakab utför de flesta typer av service på Ditt vapen. Vår vapentekniker har lång och bred erfarenhet av all typ av vapenservice. Oavsett om det bara är ett slagstift som bristigt eller det gäller byte av pipa som kan vi hjälpa dig. Vi kan även hjälpa kunden med ombyggnad av kolven, Sakab bygger om kolven till ställbar så att den bättre passar skytten.

Nedo Tutic
  • Genomgång och Service

  • Reperationer / Renoveringar

  • Gängning av pipor

  • Kolvkamhöjningar

  • Montering av optik

  • Tillverkning av kolvar