Covid-19

Till våra kunder & partners,

Den senaste tiden turbulens på marknaden har inte undgått någon. Vår bransch går fortsatt relativt bra och så även Sakab vilket vi är tacksamma för. Dock finns avsevärda leveransproblem som dessvärre ser ut att öka, Vi vill även försäkra er om att Sakab står väl rustade för att hantera eventuella kommande problem både avseende förändringar i efterfrågan och avseende våra inköp.

Valutautvecklingen slår dock hårt mot importerande bolag idag då SEK tappat väsentligt mot USD och EUR med 6-10% senaste tiden, en utveckling som inte ser ut mildras inom överskådlig tid. På Sakab har vi funderat länge och väl hur vi skyddar oss mot denna utveckling och samtidigt bibehåller ett konkurrenskraftigt erbjudande. Vi har även involverat ett antal av våra partners i dessa diskussioner och då vi har varit relativt restriktiva med prisökningar under en tid har vi dagsläget beslutat att justera våra priser från den 1 april ut efter rådande EUR-kurs vilket kan påverka priset i båda riktningar detta gäller i avvaktan på hur utvecklingen ser ut närmaste tiden.

Det är vår förhoppning att ni finner denna ökning både rimlig och hanterbar.

Hälsningar, Rickard Stålring SAKAB

2020-03-30 14:51